Znásilnenie je zločin a niekde bohužiaľ aj beztrestná kratochvíle

V civilizovaných krajinách patrí znásilnenie k najhorším zločinom. Prevažná väčšina sexuálnych útokov prebieha medzi známymi, príbuznými a kolegami, len minimum sa ich odohráva v prítmí parkov za fuňanie nevyskákaných úchylákov. K pohlavnému styku skrátka nesmie byť nikto prinútený a to žiadnym spôsobom.

Paragraf 185 Českého Trestného poriadku ostatne definuje znásilnenie ako čin, "ktorého sa dopustí ten, kto násilím alebo hrozbou násilia alebo inej ťažkej ujmy donúti iného k pohlavnému styku alebo kto na taký čin zneužije jej bezbrannosť".

Obvyklá sadzba za tento nechutný zločin sa pohybuje od 1 roka do 6 rokov, zneužitie maloleté osoby či prinútenie ku kopulácii so zbraňou v ruke posúva hornú hranicu trestu až k 10 rokom.

Znásilnenie mýtov zbavené

Bohužiaľ existujú štáty, kde bujnie takzvané skupinové znásilňovanie (v médiách prebehla množstvo správ o takýchto činoch napríklad v Indii). Páchateľom väčšinou v pohode prechádza, lebo spoločenské postavenie žien tam nie je dvakrát pevné a podľa miestnych zákonov nemožno pri hromadných zasunie presne určiť páchateľa.

Preukazovanie znásilňovanie však nie je ľahké ani v normálnom zvyšku sveta. Zo súdnej praxe totiž vyplýva, že usvedčiť páchateľa je značne obtiažne predovšetkým v prípadoch, keď obeť pri tom neutrpí žiadnu ujmu na zdraví.

Ak nie sú na žene viditeľné stopy násilia, a súlož prebehla bez svedkov, stretáva sa pred súdom napospol tvrdenie proti tvrdeniu a nevôle ženy je veľmi ťažko preukázateľná. Obzvlášť ak pred (údajným) činom pobehuje pred útočníkom v erotickom spodnom prádle .

Obľúbené produkty v kategórii

Nájdete nás pri zastávke Kavalírka cca 100 metrov smerom z centra, po ľavej strane.

Platba kartou
Overený e-shop